Zapytanie nie zostalo wykonane poprawnie
Kod bledu: 1213
Opis bledu: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction